Imię i Nazwisko: dr Katarzyna Potaczała-Perz
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:125
Instytut Pedagogiki
Telefon:41 349 6723
Adres email: katarzyna.potaczala-perz@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach