Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:436
Instytut Biologii
Telefon:41 349 6319
Adres email: andrzej.borkowski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach