Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Justyna Reczeniedi
Lokalizacja:Mickiewicza 3 - PM
Numer pokoju:25
Instytut Muzyki
Adres email: justyna.reczeniedi@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach