Imię i Nazwisko: dr Michał Popławski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:559
Telefon:41 349 6279
Adres email: michal.poplawski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023