Imię i Nazwisko: mgr Agnieszka Rozwadowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2.25
Instytut Zarządzania
Telefon:41 349 6634
Adres email: agnieszka.rozwadowska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach