Imię i Nazwisko: mgr Ewa Brąś
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:2.28
Telefon:41 349 7168
Adres email: ewa.bras@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023