Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Tomasz Sikorski
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:209
Telefon:41 349 6668
Adres email: tomasz.sikorski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020