Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Maciej Rybczyński
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:306a
Instytut Fizyki
Telefon:41 349 6468
Adres email: maciej.rybczynski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach