Imię i Nazwisko: dr Karolina Ruraż
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:228
Telefon:41 349 6345
Adres email: karolina.ruraz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021