Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C118
Telefon:41 349 7118
Adres email: marek.ruszkowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022