Imię i Nazwisko: mgr Małgorzata Skowron
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:238
Telefon:41 349 6381
Adres email: malgorzata.skowron@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020