Imię i Nazwisko: mgr Weronika Sałek
Lokalizacja:
Numer pokoju:
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne
Adres email: weronika.salek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach