Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:56
Telefon:41 349 6495
Adres email: wojciech.broniowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023