Imię i Nazwisko: dr Tomasz Ruść
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A4
Telefon:41 349 6507
Adres email: tomasz.rusc@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023