Imię i Nazwisko: dr hab. inż. prof. UJK Przemysław Rybiński
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A316
Telefon:41 349 6437
Adres email: przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023