Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Elżbieta Słabińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:126
Katedra Ekonomii i Finansów
Telefon:41 349 6572
Adres email: elzbieta.slabinska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach