Imię i Nazwisko: mgr Anna Słońska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:40
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6834
Adres email: anna.slonska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach