Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:128
Telefon:41 349 6616
Adres email: wojciech.saletra@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023