Imię i Nazwisko: dr Marcin Szplit
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:201
Telefon:41 349 6518
Adres email: marcin.szplit@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020