Imię i Nazwisko: mgr Małgorzata Sojda
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:122
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Telefon:41 349 6523
Adres email: malgorzata.sojda@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach